Etusivu / Yhteystiedot

Meillä palvellaan, käänny puoleemme

Tilaus- ja tarjouspyyntöasioissa palvelemme päivittäin alla olevien yhteystietojen kautta. Tätä kautta saatte aina nopeimmin ajankohtaista palvelua käynnissä oleviin ja uusiin töihin liittyen.

Sähköpostitse
huolto@maninvan.fi

Puhelimitse
p. 010 281 2570

Yhteydenottolomake

Verkkolaskuosoitteet

Välittäjä: Maventa
Verkkolaskuosoite: 003723454232
Operaattoritunnus: 003721291126

Laskut sähköpostitse

7478K@scan.netvisor.fi

HUOM! Laskun on oltava PDF-muodossa ja tiedosto saa sisältää vain yhden laskun mahdollisine liitteineen. Yksi sähköpostiviesti voi sisältää useita laskutiedostoja. Nopean käsittelyn varmistamiseksi suosittelemme merkitsemään sähköpostitse välitettäviin laskuihin skannauspalvelun osoitteen (= laskutusosoite).

Laskutusosoite paperilaskuille

Man in Van Oy
Ostolaskut 7478K
PL 10
57090 VISMA SCAN

Yleiset ehdot ja laskutusohjeet

Yleiset ehdot ja ohjeet alihankintatöiden laskutukseen

Ehdot ja toimintaohjeet alla koskevat kaikkia Man in Van Oy:n (myöhemmin MIV) tilaamia töitä. Ehtoja sovelletaan aina, ellei toisin kirjallisesti sovita. Työn toteuttaja (myöhemmin Urakoitsija) hyväksyy ehdot vastaanottaessaan työtilauksen MIVS-tilausjärjestelmästä.

Yleistä

 • Aliurakoitsijoiden käyttö ei ole sallittua ilman MIV:n erillistä kirjallista hyväksyntää.
 • Kaikki yhteydenpito ja tehtävään liittyvät kysymykset on suunnattava MIV:lle, ellei toisin ole erikseen ohjeistettu.
 • Kohteen henkilökunnalla ja/tai loppuasiakkaalla ei ole työn tilaus- tai perumisoikeutta. Kaikista muutoksista työn sisältöön on sovittava MIV:n kanssa.
 • Jos tilaus perustuu urakkahintaan on mahdolliset lisätyöt ja -veloitukset hyväksytettävä kirjallisesti MIV:llä ennen niiden suorittamista.
 • Jos tilaus perustuu hinta- tai työmääräarvioon, saa arvio perustelluista syistä ylittyä korkeintaan 15 %. Muussa tapauksessa asiasta on sovittava MIV:n kanssa ennen työn suorittamista loppuun.
 • Kartoituskäynti hinta-arvion laskemiseksi, tarjouspyyntöön vastaamiseksi tai muun vastaavan syyn vuoksi ei ole laskutettavaa työtä, ellei laskutusperusteesta ole erikseen sovittu.
 • Mikäli Urakoitsija ei ole rekisteröitynyt vastuugroup.fi-rekisteriin, on Urakoitsijan toimitettava MIV:lle Tilaajavastuulain määräämät asiakirjat ennen työn suorittamista.
 • Maksuehto laskuille on aina 30 päivää.
 • Ellei muista ehdoista ole sovittu, noudatetaan rakennustöiden osalta aina RT YSE 1998, kiinteistöpalveluiden osalta KP YSE 2007 ja rakennustuotteiden osalta RYHT 2000 -ehtoja.
 • MIV varaa mahdollisuuden käyttää järjestelmään toimitettuja valokuvia omassa tai asiakkaidensa markkinoinnissa esim. verkkosivuilla.

Turvallisuus

 • Urakoitsija vastaa täysimääräisesti lainmukaisten työturvallisuusvelvoitteiden täyttymisestä työn suorituksessa.
 • Kaikilla työhön osallistuvilla ja työmaalla liikkuvilla on oltava voimassa oleva työturvallisuuskortti.
 • Mahdollisista tapaturmista ja turvallisuushavainnoista on viipymättä ilmoitettava kirjallisesti tilauksen mukana tulevan linkin kautta tai sähköpostitse huolto@maninvan.fi
 • Työturvallisuuskeskuksen yhteenveto tärkeimmistä, aina noudatettavista, turvallisuussäännöistä: https://ttk.fi/files/4658/Turvallisesti_raksalla.pdf

Vasteajat ja työn suoritus

 • Tilaukset on suoritettava sovitussa vasteajassa.
 • Mikäli Urakoitsija huomaa, että työtilaus myöhästyy sovitusta, on tästä viipymättä ilmoitettava MIV:lle.
 • Ilmoittamatta jättäminen tai työn myöhästyminen sovitusta oikeuttaa tilaajan työtilauksen perumiseen välittömin seurauksin.

Luottamuksellinen tieto

 • Työmääräys ja siihen liittyvät tiedot ja dokumentaatio ovat luottamuksellisia eikä niitä saa välittää eteenpäin kolmansille osapuolille.
 • Urakoitsija sitoutuu pitämään luottamukselliset tiedot salassa, olemaan paljastamatta niitä kolmansille osapuolille sekä olemaan käyttämättä niitä muussa tarkoituksessa kuin tämän työmääräyksen tarkoittaman työn toteuttamiseksi.
 • Urakoitsija sitoutuu säilyttämään luottamuksellisia tietoja huolellisesti.
 • Urakoitsija sitoutuu kopioimaan tai tallentamaan luottamuksellisia tietoja sisältäviä asiakirjoja ja aineistoa vain siinä määrin kuin se on välttämätöntä tämän työn toteuttamiseksi.
 • Urakoitsija sitoutuu rajoittamaan luottamuksellisten tietojen saatavuuden ainoastaan niihin palveluksessaan oleviin työntekijöihinsä, joille tiedot ovat välttämättömiä tämän työmääräyksen tarkoittaman työn toteuttamiseksi.

Toimintaperiaatteet

Laskutus

 • Ennen laskun tekoa, on työ raportoitava valmiiksi työtilauksen mukana tulleen linkin kautta.
 • Maksuehto on 30 päivää.

Laskulla on aina mainittava:

  • Tilauksen mukana tullut työtilauksen numero
  • Kohteen nimi
  • Tarkka seloste suoritetusta työstä ja laskutuksen perusteista
 • Lasku on esitettävä MIV:lle 14 päivän sisällä työn valmistumisesta, ellei toisin kirjallisesti sovita. Emme vastaanota laskuja yli 2 kk vanhoista töistä.
 • Laskutuksessa sovelletaan käänteistä arvonlisäveroa (alv 0 %) rakennustyöksi luokiteltujen töiden osalta AVL 8 c §:n mukaan.
 • Mikäli lasku koskee kiinteähintaiseen urakkaan liittyvää lisätyötä, on laskulla mainittava työn hyväksyneen Man in Van Oy:n edustajan nimi sekä lisätyön oma tilausnumero.
 • Laskulle on eriteltävä työtunnit, tarvikkeet ja mahdolliset muut kulut toteutuneen mukaan, ellei kyseessä ole ennalta sovittu kiinteähintainen työ. Emme hyväksy erillisiä laskutuslisiä tai käsittelykustannuksia, ellei asiasta ole sovittu muuta etukäteen.
 • Muu aineisto (raportit, ajopäiväkirjat, jne.) tallennetaan tilauksen alle MIVS-järjestelmään tai lähetetään postitse käyntiosoitteeseen.

Käyntiosoite:

HUOM! Ethän lähetä laskuja käyntiosoitteeseen. 

Man in Van Oy
Duetto Park
Läkkisepäntie 23
00620 Helsinki

Käyntiosoitteeseen lähetettyjä laskuja tai huomautuksia ei huomioida taikka käsitellä. Mikäli lasku tai huomautus on lähetetty käyntiosoitteeseen tai ei muusta syystä ole saapunut perille, vastaa lähettäjä itse mahdollisista muistutus-, huomautus- ja viivästyskuluista.